Kontakt

DJ PRZEMYSŁAW MOLENDA

Najlepszy kontakt to taki face to face.

sOCIAL mEDIA
kONTAKT

Skontaktuj się przez messangera lub maila